Vår vägförening

I vår vägförening ingår 338 fastigheter. De vägar vi har att förvalta är såväl grusvägar som asfaltsvägar. Vägföreningen har också en hel del grönytor som vi förvaltar. Men vägföreningen äger vare sig vägar eller grönområden.


De vägar som ingår är Ringsjöhöjden: Storvägen, Backvägen, Brunnsvägen, Granvägen, Villavägen.


Ekbacken: Trollvägen, Ringvägen, Ängsvägen, Norra Tvärvägen.


Stormvägen, Blixtvägen, Brisvägen, Västra Tvärvägen


Västanväg, Sunnanväg, Nordanväg


Skepparevägen, Styrmansvägen, Matrosvägen, Sjömansvägen, Lotsvägen, Jungmansvägen


Björkviksvägen, Mastvägen, Spantvägen, Lejdarvägen, Relingsvägen, Kabyssvägen, KustvägenDet är förättningen som lantmäteriet i Skåne gjorde den 5/9-200 som styr vilka fastigheter som ska vara med i vägsamfälligheten och vilka vägar och grönområden som vägföreningen ansvarar för.

 

Klicka här så öppnas det protokollet.

Ringsjöhöjdens vägförening

 

Mail : info@ringsjohojden.se


Postadress : Ringsjohojdens vägförening

Box 23.           

243 21  Höör