Styrelsen

Ordförande :

Sarah Nystedt

info@ringsjohojden.se


Sekreterare :

Ingrid Magnusson


Ledamöter:

Nils Stjärnkvist , väg- snöröjnings- och grönområdesansvarig

Mobilnr: 073-918 34 77


Axel Plantin


Bertil Nilsson


Suppleanter:

Åse Alexandersson


Carina Rasmusen


Pontus Lindgren


Kent Staaf

Kassörsuppdrag och konsult :

Gisela Persson

Älgstigen 5

243 32  Höör

070-6285052

info@reskom.se
Ringsjöhöjdens vägförening

 

Mail : info@ringsjohojden.se


Postadress : Ringsjohojdens vägförening

Box 23.           

243 21  Höör